FSFinalWord.cz

Září 09, 2020

Friday Edition: Povzbuzení i varování Thatcherové v Praze před 30 lety

Britská premiérka Margaret Thatcherová před 30 lety vystoupila ve Federálním shromáždění a vzkázala Čechům a Slovákům, že by si měli být jisti, že je Evropa ta správná, nebyrokratizovaná ještě dřív, než se do ní pohrnou.

 

Před několika týdny jsem ve Spojených státech navrhla - a dnes to opakuji - aby Evropské společenství jednoznačně prohlásilo, že je připraveno přijmout všechny země východní Evropy za členy, pokud se chtějí přidat, poté, co jejich demokracie budou dostatečně silné a zároveň se u nich zakoření. Asociační dohody, které jsme předložili, jsou mezikroky, ale musí existovat vyhlídka úplného - a myslím plnohodnotného, ​​nikoli druhořadého - členství pro všechny evropské země, které se k nám chtějí připojit. (potlesk)

 

A stejně, jako v sedmdesátých letech podalo Společenství pomocnou ruku ve snaze posílit novou demokracii v Řecku, Španělsku a Portugalsku tím, že jim nabídneme členství, takže v 90. letech bychom měli být připraveni otevřít dveře zemím východní Evropy. Což znamená, že my musíme vytvořit druh společenství, ke kterému se vy a ostatní z východní a západní Evropy opravdu chcete přidat, Evropské společenství, které je spravedlivé, otevřené, zachovávající rozmanitost a národnost každého z jeho členů.

 

Nikdo nemůže cestovat po východní Evropě, aniž by zažil touhu vyhnout se byrokracii a centrální kontrole, a nezažil sílu národního cítění.

 

Existuje velmi dobrá historická analogie. Když se v roce 1848 ve Frankfurtu diskutovalo o plánech na sjednocení všech německy mluvících národů, český historik František Palacký se odmítl zúčastnit se slovy: „My Češi jsme byli před Rakouskem a budeme i po něm!“ Dnes by se tato slova dala zopakovat v trochu jiném kontextu:

 

„Češi a Slováci byli před komunismem a budou zde i dlouho poté, co se v našich myslích stane pouhou vzpomínkou!“ (dlouhý potlesk a povzbuzující křik)

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-09-18

© 2021 E.S. Best s.r.o.