FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2020

Jsou horší věci než covid-19

Včera využilo možnosti k účasti v krajských a senátních volbách hlasováním z auta odhadem 20 % ze 16 tisíc lidí v karanténě. Tuto možnost zavedl 20. srpna zákon o zvláštních způsobech hlasování, protože podle stávajících volebních pravidel bylo každému, kdo byl ze zdravotních důvodů v karanténě nebo izolaci, zamezeno volit. Ministr vnitra Jan Hamáček na toto upozornil v červenci na Twitteru a následně připomněl svým kolegům v srpnu během diskuse v Parlamentu, že proběhly několikeré volby podle těchto pravidel a nikdo je nenapadl. Omezení volebních práv lidí v karanténě bylo zavedeno za účelem ochrany zdraví obyvatelstva, řekl Hamáček, a určitě nebyl zákonodárce veden jakýmikoliv protiústavními motivy někoho zbavit jeho práv. Své kolegy ujistil, že i po přijetí zákona, který umožňuje občanům v karanténě kvůli covidu-19 volit, to stále nebude umožněno lidem s nemocemi vysoce nakažlivými, jako jsou tuberkulóza nebo žloutenka. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-10-01

© 2024 E.S. Best s.r.o.