FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2020

Covidová daň

Ministerstvo financí loni navrhlo 7% digitální daň pro internetové giganty a zdůvodnilo ji tím, že je nutné narovnat podnikatelské prostředí mezi společnostmi založenými na tradičních modelech a těmi, které jsou založeny na modelech digitálních. Lze očekávat, dodalo ministerstvo, že daň bude mít pozitivní dopad na narovnání domácích daňových podmínek. O rok později je postavení internetových gigantů ještě dominantnější. Covid-19 posílil jejich pozici, a zároveň i pozici nesourodé skupiny poskytovatelů zboží a služeb - od telekomunikačních operátorů až po služby dodávek potravin - kteří v mnoha případech nemohou uvěřit svému štěstí. Druhou stranou mince je samozřejmě naprostá destrukce obrovské části předcovidové ekonomiky. Bylo-li před rokem třeba narovnat podnikatelské a daňové prostředí, dnes je to zapotřebí dvojnásob. Namísto úzce definované digitální daně se nyní debata přesune k širší covidové dani pro ty, kteří si na této devastaci namastí kapsy.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-10-08

© 2021 E.S. Best s.r.o.