FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2020

Zasloužíte si lockdown, bratři

Páter Paneloux byl zavalitý muž střední postavy, měl silný, vášnivý, daleko slyšitelný hlas. Jedinou, jakoby kladivem vyťukanou větou, zaútočil na shromáždění: „Bratři, potkalo vás neštěstí, bratři, zasloužili jste si je.“ Celým zástupem proběhlo zachvění. „Jestliže dnes mor na vás hledí, je to proto, že přišla chvíle, kdy máte přemýšlet. Spravedliví se nemají čeho bát, ale bídáci ať se třesou.“ Na rozdíl od pátera Panelouxe, morální autority Camusova Moru, neobviňuje plukovník Roman Prymula shromáždění z neštěstí. Z čeho jej ale viní, je nutnost zavést svírací léčbu. Neděláte to, co jsme vám nikdy nenařídili, říká svým bratřím, a kvůli bídákům mezi vámi všichni trpí. Když páter Paneloux na zhoubnou nákazu sám umíral, pevně držel krucifix, který ho chránil před cepem božím.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-10-20

© 2021 E.S. Best s.r.o.