FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2020

Friday Edition: Pravda v Praze před 100 lety

Zítra je sedmé výročí Velké devalvace české koruny a 103. výročí události, která nás k tomuto názvu inspirovala, Velké říjnové socialistické revoluce. V roce 1920, tři roky po Velké říjnové, bolševická Pravda pochopitelně v sovětském Rusku na své první stránce oslavovala vítězství a rostoucí význam nového státu a napsala:

 

Republika sovětů, držící v rukou tu kladivo, tu pušku, žije a bojuje.

 

Lidové noviny oslavovaly na první stránce v tento den úplně jinou událost, výročí Bílé hory a spojení 8. listopadu s kapitulací Německa v listopadu roku 1918:

 

Osmý listopad! Kterak se nepozastaviti nad touto shodou dat? Den, kdy roztříštěna byla německá nadvláda nad světem, jest výročím zlořečené bitvy, která vydala Čechy v ruce pokrytecké a krvavé tyranie Habsburků! Neméně než tří set let bylo třeba, aby zazněla hodina probuzení. Ale jaký to úžasný obrat osudu! Jaký to návrat Štěstěny, návrat tak dokonalý, že ani největším optimistům v jejich nejskvělejších snech nebylo lze ho předvídati. Slavná odplata, již vzalo právo na síle, svoboda na despotismu, Slované na Germánech, národové na tyranech.

 

O dvě stránky dál Lidové noviny ale také oznámily následující:

 

Praha 6./11. Dnes vyšlo s datem listopadovým první slavnostní číslo rusky tištěného listu bolševického pod titulem Pravda. Vychází každou středu ráno. Jest to list čistě komunistický, do něhož budou psáti Muňa, Neumann, Zápotocký a Vaněk. V dnešním čísle jest článek Zinověva, Trockého a báseň oslavující Lenina s podobiznou jeho. Odpovědným redaktorem jest Vladimír Chura, vydavatelem Šturc.

 

Už v listopadu 1920 byla zaseta semena, aby Pravda mohla zvítězit. (Pokud má někdo kopii toho prvního vydání, velmi bychom ji uvítali.)

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-11-06

© 2021 E.S. Best s.r.o.