FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2020

Totalita light

Za porušení zákazu vycházení po 21. hodině hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč, ale policie nebude penalizovat ty, kteří zůstanou v obchodech až do ode dneška platné povinné zavírací doby ve 21 hodin. Svým vyjádřením ministr zdravotnictví Jan Blatný v podstatě potvrdil, že cílem vládních protiepidemických opatření není ani tak zajistit jejich dodržování. Většina občanů zákony respektuje a na covidová pravidla opravdu dbá, avšak vláda se zrovna nepřetrhne, aby provinilce trestala. Kdyby to dělala, lidé by lépe chápali, co se tu děje. Západ se nachází ve stádiu postupného lámání vůle lidu, s pomocí velké části médií a společenských elit. Čechům byla letos omezena jejich práva více než kdykoli v jejich tisícileté historii a kdokoli se ozve, je ostrakizován. Avšak drastické vymáhání těchto nesvobod nezačne dřív než po přechodu do dalšího stádia, kdy se nebezpečná menšina probere do nové reality.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-11-18

© 2023 E.S. Best s.r.o.