FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2020

Proč není lyžování právem

Komunisté kolem toho nemuseli dělat tanečky, když lidem chtěli upřít jejich lidská práva. Prostě to udělali. Demokracie je však citlivější a bylo to dlouhé dohadování, než se země Evropské unie shodly v tom, že svým občanům odepřou jejich právo jet si během těchto Vánoc zalyžovat do zahraničí. Aby toho docílily, využijí různé formy zdravotních nařízení. Všechna opatření budou založena na premise, že některá zdravotní rizika jsou tak závažná, že převažují nad základními lidskými právy. K takovému rozhodnutí ohledně covidu poprvé dospěla Světová zdravotnická organizace (WHO) 11. března, když vyhlásila pandemii. Odepírání jakýchkoli dalších práv se od té doby odvíjí od tohoto rozhodnutí, ale covidová elita o tom nechce příliš mluvit. Pokud tedy předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský prohlásí, že bylo „absolutně protiústavní“, aby vláda zakázala lidem opustit zemi, nikdo se neodváží odpovědět: „Samozřejmě, že to ústavní bylo, protože tak učinila WHO.“ Nevyslovená pravda je, že Světová zdravotnická organizace stojí nad českou Ústavou a Listinou základních práv a svobod. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-12-03

© 2024 E.S. Best s.r.o.