FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2020

Friday Edition: Covid a Charta

Charta 77 byla jednou z nejvýznamnějších iniciativ odporu vůči předlistopadovému režimu. Jeden z jejích odstavců konstatuje:

 

Charta 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

 

Článek 20 helsinského dokumentu Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zase stanovuje „zákaz válečné propagandy.“

 

Teď jsme ale ve válce a podle předsedy vlády čelíme neviditelnému nepříteli. Byla povolána armáda.

 

A co ten zákaz? Je za takových okolností válečná propaganda přípustná (viz dnešní tisková konference ministra zdravotnictví Jana Blatného)? Anebo je stát opět v situaci, že jsou porušovány helsinské dohody, a měl by kvůli tomu čelit kritice chartistů?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-12-11

© 2021 E.S. Best s.r.o.