FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2020

Novoroční přikázání


Já jsem Covid, tvůj Bůh, a nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

 

Nezobrazíš si Boha jiným zpodobením než ampule s vakcínou a stříkačky.

 

Nevezmeš jména Covida, tvého Boha, nadarmo a nebudeš o něm šířit dezinformace.

 

Pomni, abys den sváteční světil, ale nepěj a nevydávej se v tento den na místo necovidového uctívání.

 

Cti otce svého i matku svou tak, že se jich nebudeš dotýkat, objímat je nebo navštěvovat.

 

Nezabiješ, vyjma pomocí dezinfekce, izolace nebo alarmismu.

 

Nepokradeš, pakliže nejsi farmaceutická společnost nebo jiný člen covidové elity.

 

Nevydáš proti bližnímu svému křivé svědectví, když na něj budeš donášet.

 

Nepožádáš manželky bližního svého a nenavážeš s ní kontakt více než nezbytně nutný.

 

Nebudeš žít, abys nezemřel.

 

Miluj Covida, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-12-31

© 2024 E.S. Best s.r.o.