FSFinalWord.cz

Duben 04, 2021

Pionýři v testování

Téměř každé české a slovenské dítě bylo za socialismu členem Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Jednalo se o volnočasové uskupení pro děti a mládež, které kombinovalo zábavu a hry s dobře naplánovanou indoktrinací, vše pod vedením Komunistické strany Československa. Členové skládali slib, že budou pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, aby byli dobrými občany své milované vlasti. Technicky vzato nebylo členství povinné, ale téměř všechny děti byly jeho součástí. Ty, jejichž rodiče vyjadřovali nevoli, nebo které byly vyloučeny kvůli špatnému kádrovému profilu rodiny, se neúčastnily určitých událostí a měly omezené studijní a kariérní příležitosti. Mladí Češi, coby pionýři povinného testování na školách, se nyní nacházejí v obdobné situaci. Pokud je jejich disidentští rodiče odmítnou poslat do třídy, protože nechtějí, aby si do nosu strkali malé čínské tyčinky, přijdou o své kamarády a školní aktivity. Budou však také chybět na indoktrinačních kurzech covid-19, které vláda a nevládní organizace bezpochyby plánují. Některé věci se později v životě vrací v nové podobě.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-04-13

© 2021 E.S. Best s.r.o.