FSFinalWord.cz

Květen 05, 2021

Oficiální dezinformace

Evropská komise definuje dezinformace jako „ověřitelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvářeny, předkládány a šířeny za účelem ekonomického přínosu nebo úmyslného klamání veřejnosti“. Podle této definice je dezinformací i samotný název očkovací kampaně českého ministerstva zdravotnictví: „Udělejme tečku za koronavirem“. Skutečnost, že EU už nakupuje vakcíny na rok 2023, ukazuje, že ani Brusel nevěří, že současné očkování virus zastaví. Předseda nyní již rozpuštěné poradní skupiny MeSES Petr Smejkal říká v jedné z reklam ministerstva zdravotnictví, že pokud se objeví nová mutace, účinná vakcína může být vyrobena v řádu týdnů. To je záměrně klamavé, protože by trvalo měsíce, než by se nová vakcína dostala do ČR. V jiné reklamě profesor Pavel Pafko říká, že očkování je „jediná bezpečná a spolehlivá cesta, jak zabránit šíření tohoto onemocnění“. To je dvojnásob klamavé, ledaže by respirátory byly neefektivní a očkovaní lidé najednou nemohli tuto nemoc přenášet. Poté, co eurokomisařka Věra Jourová zaujala Rusko svou prací ohledně dezinformací, mohla by obrátit pozornost na domácí půdu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-05-19

© 2021 E.S. Best s.r.o.