FSFinalWord.cz

Květen 05, 2021

Očkovat všechny děti

Nezáleží na tom, kdo je českým ministrem zdravotnictví; základní směr koronapolitiky se pod Adamem Vojtěchem nezmění. Dezinformační prvky očkovací kampaně ministerstva zdravotnictví nezmizí a děti se stanou hlavním cílem budoucích omezení. Ministerští úředníci a politici, které tahají na vodítku, se budou i nadále horlivě řídit radami Světové zdravotnické organizace, která svou politiku očkování všech dětí odhaluje v prohlášení typu: „Přístupy, při nichž se naočkuje veškerá populace, představují nejlepší možnost snížení úmrtnosti a závažnosti onemocnění a minimalizaci negativních dopadů na vzdělávání, duševní a sociální pohodu dětí a mládeže.“ Dalším stádiem na české úrovni bude výzva k rodičům, „aby se přimlouvali u svých dětí, aby se nechaly očkovat“, a vyžadování covidových pasů při vstupu na dětská hřiště. Třeba to bezdětný Vojtěch zvládne včas, aby se mohl za očkování přimlouvat u svého prvorozeného.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-05-26

© 2021 E.S. Best s.r.o.