FSFinalWord.cz

Červen 06, 2021

Žádný volný pohyb v rámci EU

Pokud vše půjde podle plánu, nebudou obyvatelé EU moci od 1. července legálně vstoupit do jiné země EU bez covidového pasu. Článek 45 Listiny základních práv Evropské unie zaručuje „právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Podle čl. 52 mohou být „omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého“. Veřejné zdraví je „obecným zájmem“, leč situace s koronavirem se zlepšuje natolik, že Češi nyní mohou cestovat do Německa pozemní cestou bez jakýchkoli covidových omezení. Tento normální stav má být náhle zrušen 1. července. V době zvýšené infekce by skutečně mohl existovat pádný argument pro omezení pohybu a vyžadování covidových pasů od zdravých lidí, nyní to ale akcentuje otázku, zda EU stále uznává, že její občané mají základní práva.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-06-09

© 2024 E.S. Best s.r.o.