FSFinalWord.cz

Červen 06, 2021

Friday Edition: Sliby v Ženevě, chyby v Praze

Tento týden to byli Vladimir Putin a Joe Biden v Ženevě, v roce 1985 zase Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Toho listopadového dne před 36 lety vydali Gorbačov a Reagan společné prohlášení, v němž se „shodli na potřebě zlepšit americko-sovětské vztahy a mezinárodní situaci jako celek.“ Gorbačov uvedl: „Zjistili jsme a věříme, že máme něco společného, východisko pro zlepšení vztahů... Setkání bych hodnotil jako něco, co vytváří možnosti pro další postup. To mi umožňuje, abych při odjezdu ze Ženevy hleděl do budoucnosti s optimismem.“

 

Poté si vyrazil do Prahy, kde se setkal s představiteli ostatních zemí Varšavské smlouvy. Rudé právo věnovalo oběma setkáním tři a půl stránky. Informovalo o tom, že „Účastníci setkání prohlásili, že strany a státy na něm zastoupené jsou odhodlány koordinovaně i nadále podnikat vše, co je v jejich silách, k dosažení obratu k lepšímu v evropských a světových záležitostech. Jsou jednomyslní v tom, že ve složité mezinárodní situaci mají jednota a semknutost spojeneckých socialistických zemí, třídní solidarita a upevňující se vzájemná součinnost ve všech oblastech spolupráce prvořadý význam.“

 

No, alespoň tedy v Ženevě neuvedl Gorbačov svůj protějšek v omyl.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-06-18

© 2022 E.S. Best s.r.o.