FSFinalWord.cz

Červen 06, 2021

Operace Delta

Válečná propaganda vedená po řadu let s cílem přesvědčit zdráhavé obyvatelstvo o nutnosti zahraničního angažmá má standardní formát. Buduje se postupně a vrcholí pobuřujícím činem nepřítele, který vládě umožní přednést lidu svoje argumenty. Naproti tomu válečná propaganda stlačená do období pouhého jednoho či dvou let je nejlepší, je-li vedena v přílivech a odlivech, kdy po menších ústupech následují dílčí úspěchy podle jakéhosi opakujícího se vzorce. Na české úrovni je nyní Globální válka proti covidu-19 v útlumu, něco jako letní příměří. Obchody jsou otevřené, děti se vrátily do škol a lidé se opět baví. V euforii se však dělá jen málo pro to, aby byla přijata účinná preventivní opatření proti dalšímu útoku. Přesto se válečná mašinérie již připravuje na Operaci Delta proti vlastním lidem, a to s předvídatelnými následky. Tedy předvídatelnými pro ty, kteří vidí daný vzorec a tuší pohnutky, které za ním stojí.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-06-23

© 2024 E.S. Best s.r.o.