FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2021

Friday Edition: Konec Sovětského svazu, konec studené války

Následuje náš překlad textu televizního projevu, který americký prezident George H.W. Bush pronesl 25. prosince 1991 (Štědrý den v USA) po rezignaci v tentýž den prezidenta Sovětského svazu Michaila Sergejeviče Gorbačova:

 

 

Dobrý večer a veselé Vánoce všem Američanům v naší skvělé zemi.

 

V posledních několika měsících jsme vy i já byli svědky jednoho z největších dramat dvacátého století - historické a revoluční proměny totalitní diktatury, Sovětského svazu, a osvobození jeho národů. Zatímco slavíme Vánoce - den míru a naděje - myslím, že bychom se měli na pár minut zamyslet nad tím, co tyto události znamenají pro nás, Američany.

 

Více než 40 let stály Spojené státy v čele západních zemí v boji proti komunismu a hrozbě, kterou představoval pro naše nejcennější hodnoty. Tento boj formoval životy všech Američanů. Přinutil všechny národy žít s hrozbou atomové zkázy.

 

Tato konfrontace je nyní u konce. Atomová hrozba – i když zdaleka nezmizela – ustupuje. Východní Evropa je svobodná. Samotný Sovětský svaz již neexistuje. Je to vítězství demokracie a svobody. Je to vítězství morální síly našich hodnot. Každý Američan může být na toto vítězství hrdý, od milionů mužů a žen, kteří sloužili naší zemi v uniformě, až po miliony Američanů, kteří svou zemi a silnou obranu podporovali v průběhu vlády devíti prezidentů.

 

Z trosek sovětského impéria se vynořily nové, nezávislé národy. Minulý víkend tyto bývalé republiky vytvořily Společenství nezávislých států. Tento akt znamená konec starého Sovětského svazu, podržený dnešním rozhodnutím Michaila Gorbačova odstoupit z funkce prezidenta.

 

Rád bych jménem amerického lidu vyjádřil Michailu Gorbačovovi vděčnost za dlouholeté vytrvalé úsilí o světový mír a za jeho intelekt, vizi a odvahu. Dnes ráno jsem s Michailem Gorbačovem hovořil. Zhodnotili jsme mnohé úspěchy posledních let a mluvili jsme o naději do budoucna.

 

Revoluční politika Michaila Gorbačova změnila Sovětský svaz. Jeho politika umožnila národům Ruska a ostatních republik odvrhnout desetiletí útlaku a vytvořit základy svobody.

 

Jeho odkaz mu zaručuje čestné místo v historii a poskytuje Spojeným státům pevný základ pro stejně konstruktivní spolupráci s jeho nástupci.

 

Spojené státy vítají a podporují historickou volbu svobody nových států Společenství. Blahopřejeme jim k mírové a demokratické cestě, kterou si zvolily, a k tomu, že během současného období změn pečlivě dbají na kontrolu a bezpečnost jaderných zbraní. Navzdory potenciální nestabilitě a chaosu tyto události jednoznačně slouží našemu národnímu zájmu.

 

Dnes večer stojíme před novým světem plným naděje, možností a nadějí pro naše děti, světem, který jsme si před několika lety nedokázali ani představit. Nyní je pro nás výzvou zapojit tyto nové státy do snah o udržení míru a budování úspěšnější budoucnosti.

 

Proto dnes na základě závazků a ujištění, které nám některé z těchto států v oblasti jaderné bezpečnosti, demokracie a volného trhu poskytly, oznamuji některé důležité kroky, které mají tento proces zahájit.

 

Za prvé, Spojené státy uznávají a vítají vznik svobodného, nezávislého a demokratického Ruska pod vedením jeho odvážného prezidenta Borise Jelcina. Naše velvyslanectví v Moskvě zůstane zachováno jako naše velvyslanectví v Rusku. Podpoříme, aby Rusko po Sovětském svazu převzalo místo stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Těším se na úzkou spolupráci s prezidentem Jelcinem v podpoře jeho úsilí o zavedení demokratických a tržních reforem v Rusku.

 

Za druhé, Spojené státy rovněž uznávají nezávislost Ukrajiny, Arménie, Kazachstánu, Běloruska a Kyrgyzstánu - států, které vůči nám přijaly konkrétní závazky. Při navazování diplomatických vztahů a budování nových vazeb s těmito státy budeme postupovat rychle. Podpoříme členství v OSN těch států, které ještě jejími členy nejsou.

 

Za třetí, USA dnes rovněž uznávají jako nezávislé státy šest zbývajících bývalých sovětských republik – Moldávie, Turkmenistán, Ázerbájdžán, Tádžikistán, Gruzii a Uzbekistán. Diplomatické vztahy s nimi navážeme, až se uspokojivě zaváží k odpovědné bezpečnostní politice a demokratickým zásadám, stejně jako ostatní státy, které dnes uznáváme.

 

Tyto dramatické události přicházejí v době, kdy Američané čelí výzvám i zde doma. Vím, že pro mnohé z vás jsou to těžké časy. A chci, aby všichni Američané věděli, že jsem odhodlán řešit naše domácí ekonomické problémy se stejným odhodláním, s jakým jsme vyhráli studenou válku.

 

Jsem přesvědčen, že se s touto výzvou vypořádáme tak jako mnohokrát předtím. Ale nezvládneme to, pokud se stáhneme do izolacionismu. V tomto propojeném světě uspějeme pouze tehdy, budeme-li pokračovat v boji za svobodné občany a svobodný a spravedlivý obchod. Svobodná a prosperující globální ekonomika je nezbytná pro prosperitu Ameriky – znamená pracovní místa a hospodářský růst přímo u nás doma.

 

Dnešní den je velkou nadějí pro všechny Američany. Naši nepřátelé se stali našimi partnery, kteří se zavázali budovat demokratické a občanské společnosti. Žádají nás o podporu a my jim ji poskytneme. Uděláme to, protože jako Američané nemůžeme jinak.

 

Kvůli našim dětem jim musíme nabídnout záruku mírové a prosperující budoucnosti – budoucnosti založené na světě postaveném na silných demokratických principech, bez hrozeb globálních konfliktů.

 

Kéž Bůh požehná lidem nových národů ve Společenství nezávislých států. A v tento výjimečný den, den míru na zemi a dobré vůle vůči lidem, nechť Bůh i nadále žehná Spojeným státům americkým.

 

Dobrou noc.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2021-12-31

© 2022 E.S. Best s.r.o.