FSFinalWord.cz

Leden 01, 2022

Vládnutí Omikrona I.

Niccolò Machiavelli vysvětluje svému vladaři, že knížectví jsou buď dědičná, nebo nově nabytá a že nová knížectví jsou buď celá nová, nebo se skládají z nových území, která jsou připojena k již existujícím dědičným. Omikron I. dobývá Evropu a zbytek Západu a jeho knížectví je vystavěno na majetcích jeho předků a zároveň je rychle rozšiřováno novými přírůstky. Na ochranu před výbojným panovníkem Machiavelli radí obezřetnému vladaři, aby co nejlépe opevnil obsazená místa a nebral ohled na jiná území. Ten, kdo bude mít dobře opevněná obsazená místa a bude mít dobré vztahy se svými poddanými, bude napaden s velkou opatrností. Omikronu I. se na Západě dostalo velkolepého přijetí a jen málo výbojných panovníků mělo kdy tak příznivé podmínky pro svoji expanzi. Obranná vojska nemají se svými vůdci dobré vztahy a obrana se soustředí hlavně na ty, kteří se o sebe mohou snadno postarat sami.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-01-11

© 2024 E.S. Best s.r.o.