FSFinalWord.cz

Březen 03, 2022

Váleční štváči mezi námi

Podle českého trestního zákoníku je podněcování nebo propagace útočné války, na které se má ČR podílet, nebo jiná podpora válečné propagandy, trestným činem, za který hrozí až pět let odnětí svobody. Pokud se tak děje v médiích, hrozí za to trest odnětí svobody až na deset let. Čeští zastánci bezletové zóny nad Ukrajinou argumentují tím, že by se jednalo o obrannou (na žádost Ukrajiny), nikoliv útočnou, vojenskou operaci. Účinná bezletová zóna by však vyžadovala útoky na ruské jednotky a vyřazení ruských systémů protivzdušné obrany, které se nacházejí zčásti v Rusku a Bělorusku. Průzkumy veřejného mínění v USA ukazují, že mnoho lidí stále nechápe, že bezletová zóna by znamenala jít do války s Ruskem, nicméně většina válečných štváčů v ČR, kteří bezletovou zónu prosazují, přesně ví, co dělá. Státní zástupci kupodivu mlčí. Varují před trestněprávními důsledky válečné podpory Ruska, nikoliv však před důsledky podpory války s Ruskem.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-03-22

© 2024 E.S. Best s.r.o.