FSFinalWord.cz

Březen 03, 2022

Proč 58 dní?

Demokratická vláda v právním státě koná v rámci zákona a pokud zákon není jednoznačný, jedná konzervativně. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky není jednoznačný v tom, zda Poslanecká sněmovna může prodloužit nouzový stav vyhlášený vládou o více než 30 dní. Demokratická vláda by jednala konzervativně a ctila by ustálenou praxi nepřekračování 30denní doby. Vládnoucí koalice v čele s premiérem Petrem Fialou včera odmítla jednat konzervativně a místo toho prodloužila nouzový stav související s přílivem ukrajinských uprchlíků o 58 dní. To Fialovu vládu činí poněkud méně než demokratickou. Zda bude také despotickou, se teprve ukáže. Nouzový stav jí dává rozsáhlé pravomoci omezovat svobody a zabavovat majetek. Vláda trvá na tom, že takové pravomoci nezneužije. Proč tedy zbytečně prodloužila nouzový stav o 58 dní? Co nám Fiala neřekl?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-03-30

© 2022 E.S. Best s.r.o.