FSFinalWord.cz

Květen 05, 2022

Friday Edition: Československu nebylo pomoci

Minulý pátek jsme psali o smlouvě o půjčce a pronájmu z 5. ledna 1942 mezi Spojenými státy a československou exilovou vládou. Mezitím jsme našli další zajímavý dokument, zprávu vedoucího projektu půjček a pronájmů E. R. Stettiniuse Jr. prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi z 11. prosince 1943. Celou zprávu lze nalézt v Rooseveltových archivech.

 

Zde je překlad části týkající se Československa:

 

10. Československo

 

Československo bylo prohlášeno za způsobilé pro pomoc projektu půjček a pronájmů dne 5. ledna 1942 a rámcová dohoda o půjčce a pronájmu byla podepsána 11. července 1942.

 

Ze všech zemí s exilovými vládami jsme pro Československo mohli udělat nejméně. Tuto nešťastnou situaci způsobila skutečnost, že země je zcela okupována a taktéž zcela odříznuta od světa skrze další nacisty ovládaná území.

 

České ministerstvo ve Washingtonu nejmenovalo žádného konkrétního úředníka, který by byl odpovědný za jednání v rámci projektu půjček a pronájmů. Všechna dosavadní jednání probíhala přímo s ministrem.

 

Určité malé množství pomoci bylo poskytnuto ve formě vojenských předmětů těm českým vojákům, kteří i nadále pokračují v boji z různých základen ve světě, ale takový je celý dosavadní vývoj.

 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-05-20

© 2024 E.S. Best s.r.o.