FSFinalWord.cz

Květen 05, 2022

Demokratická střední cesta

V rozhlasovém projevu v říjnu 1939 americký prezident Franklin D. Roosevelt prohlásil, že demokracie čelí dvěma různým hrozbám: „Je tu ohrožení od těch, kteří usilují o naplnění krásných ideálů příliš rychlým tempem, než aby ho mohl zvládnout mechanismus moderního politického systému - od lidí, kteří svou naléhavostí na přílišnou rychlost podporují oligarchickou formu vlády, jakou je komunismus, nacismus nebo fašismus.“ Druhou skupinu, stejně nebezpečnou, „tvoří ta malá menšina, která si stěžuje, že demokratické procesy jsou neefektivní a rovněž příliš pomalé“. I tito lidé podle Roosevelta ve skutečnosti obhajují oligarchickou formu vlády. Zástupci obou skupin nás nutí vnímat podstatu věci, dodal, a uvědomit si hodnotu demokratické střední cesty. Česká vláda by to měla mít na paměti, když uspěchaně přijímá restriktivní opatření, zatímco s těmi úlevnými otálí. Zdá se, že Petr Fiala si hodnotu demokratické střední cesty ještě neuvědomil.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-05-26

© 2023 E.S. Best s.r.o.