FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2022

Dražby plynu

Dvě století trvající historie českého průmyslu se možná chýlí ke konci. Některé továrny končí kvůli vyšším nákladům spojeným s covidem, Zeleným údělem a válkou na Ukrajině, jiné se budou zavírat kvůli nejistotě. Jak jsme napsali v pondělí, 63 % podniků v průzkumu Hospodářské komory ČR uvedlo, že nemá dost informací o tom, co by znamenal stav nouze z hlediska uplatnění regulačních stupňů pro jejich provoz. Nařízení evropské Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu, které včera vstoupilo v platnost, přidává další vrstvu nejistoty. Pokud by dobrovolné úsilí o úspory nebylo dostatečné, mohlo by být zavedeno povinné snižování spotřeby. Ministr průmyslu Jozef Síkela 20. července v České televizi uvedl, že by to skutečně mohlo být nutné. Členské státy by pak byly vybízeny zejména k tomu, aby firmy musely soutěžit o plyn formou dražeb nebo výběrových řízení, což v České republice vytváří obzvlášť obávanou nejistotu spojenou s tím, kdo bude otevírat obálky.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2022-08-10

© 2024 E.S. Best s.r.o.