FSFinalWord.cz

Leden 01, 2023

Narůstání demokratického deficitu

Očekává se, že revize programového prohlášení Fialovy vlády se v příštích týdnech budou týkat především rozpočtových otázek, například toho, jak navýšit daně, aniž by byl porušen slib nezvyšovat daňovou zátěž. Další naléhavou otázkou je, zda souhlasit s tím, že se malé země vzdají práva veta, které mají vůči rozhodnutím EU v některých klíčových oblastech. Vládní koalice nyní prohlašuje, že „bude podporovat takovou reformu EU, která upřednostní principy subsidiarity a proporcionality a zajistí pravomoce členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit“. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) je předním zastáncem vzdání se práva veta a v pátek na Světovém ekonomickém fóru řekl, že měl v uplynulém půlroce „to potěšení a privilegium být strážcem (guardian) slavných kompromisů EU“. Nyní se chce Bek stát českým eurokomisařem. To by bylo těžko obhajitelné, pokud by se nejprve neprovedla revize vládního programového prohlášení, jež by v době krize umožnilo narůstání demokratického deficitu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-01-25

© 2023 E.S. Best s.r.o.