FSFinalWord.cz

Květen 05, 2023

Hlas OKD

Nově zvolený prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj se často objevoval v médiích jako viceprezident tohoto zaměstnavatelského sdružení, ale jen zřídkakdy byl uváděn coby představitel svojí firmy. Částečně je to dáno obecným přístupem českých médií, a zejména těch veřejnoprávních, zakrývat možný střet zájmů lidí ovlivňujících veřejné záležitosti. V Rafajově případě je to také proto, že velká část jeho profesní kariéry je v té či oné podobě spojena s OKD a 43 tisíci byty, které premiér Bohuslav Sobotka a jeho právní poradci darovali „dobrému“ oligarchovi Zdeňku Bakalovi. Byty, původně vlastněné OKD, nyní patří společnosti Heimstaden Czech, jejímž generálním ředitelem je právě Rafaj. V televizi mluví o průmyslu zasvěceně a na Svazu mu budou pomáhat takoví přední průmyslníci jako Daniel Beneš z ČEZ a Martin Jahn ze Škoda Auto, nicméně je velmi symbolické, že člověk, jehož kariéra je spojována s organizovanou devastací černouhelného odvětví, je nyní hlavním hlasem českého průmyslu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-05-17

© 2024 E.S. Best s.r.o.