FSFinalWord.cz

Květen 05, 2023

Právní čáry máry

Slib, který musí soudce Ústavního soudu složit, neplatí zpětně. Ačkoliv se soudce v minulosti nemusel „řídit ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně“, to samo o sobě není překážkou pro jeho jmenování do Ústavního soudu. Přesto však jmenování předpokládá určitou morální autoritu. Prezident Petr Pavel ve svém nominačním dopise Senátu napsal, že je přesvědčen, že Josef Baxa a Daniela Zemanová splňují všechny odborné i morální požadavky kladené na soudce Ústavního soudu. Baxa ve své nové knize na straně 109 připouští, že nebylo systémově správné, když v letech 1998-2002 působil jako soudce Krajského soudu v Plzni a zároveň jako náměstek ministra spravedlnosti. Na straně 103 říká, že se k tomu použily „právní čárymáry“. Senátoři se musí rozhodnout, zda někdo, kdo se v minulosti uchýlil k právní kličce, aby obcházel dělbu moci, by měl být soudcem toho nejvyššího soudu, eventuálně jeho předsedou.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-05-30

© 2023 E.S. Best s.r.o.