FSFinalWord.cz

Červen 06, 2023

Sloužit demokracii a diktaturám

Mezi hlavními cíli ODS podle jejích stanov je být stranou „schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, svou rodinu, svou obec a stát“, jejíž členové budou „aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek“. Nicméně ministr kultury Martin Baxa z ODS usoudil, že veřejnoprávní média - Česká televize a Český rozhlas - jsou „klíčovým hlídačem demokracie“, a používá tento paternalistický pohled k ospravedlnění zvýšení DPH na noviny z 10 % na 21 %. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v rámci oslav 100. výročí radiostanice uznal, že sice nyní slouží demokratické společnosti, ale 50 let sloužila diktaturám a zlu. Vláda vedená ODS chce nyní podle Baxy upevnit pozici veřejnoprávních médií a zvýšit jejich „odolnost vůči politickým tlakům“. Což také znamená, že pokud někdy znovu začnou sloužit zlu, budou o to odolnější vůči tlakům demokratickým.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-06-07

© 2024 E.S. Best s.r.o.