FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2023

Friday Edition: Češi a jejich literatura

Milan Kundera v jednom z esejů své knihy Une rencontre (v anglickém překladu Encounter) z roku 2009 píše o roli literatury pro český národ. Poprvé jsme z ní citovali 7. března 2011. Kniha by se v češtině pravděpodobně jmenovala „Setkání“, ale nikdy přeložena nebyla. Zde je krátký úryvek:

 

Český národ se zrodil (a to hned několikrát) nikoli díky svým vojenským výbojům, ale díky své literatuře. A nemyslím tím literaturu jako politickou zbraň. Mám na mysli literaturu jako takovou. Navíc žádná politická organizace nedotovala Škvoreckých, kteří se jako nakladatelé mohli spolehnout jen na svoje vlastní síly a oběti. Na to nikdy nezapomenu. Žil jsem v té době v Paříži, ale srdce mé svobodné vlasti tlouklo v Torontu. S koncem ruské okupace už nebyl důvod vydávat české knihy v zahraničí. Od té doby Zdena a Josef Škvorečtí občas navštívili Prahu, avšak vždy se vrátili zpět do své vlasti. Do vlasti svého starého exilu.

 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-07-21

© 2024 E.S. Best s.r.o.