FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2023

Josef Baxa nemá výčitky

Nově jmenovaný předseda Ústavního soudu Josef Baxa na včerejší tiskové konferenci se svým předchůdcem Pavlem Rychetským a prezidentem republiky Petrem Pavlem připustil, že za minulého režimu možná soudil jeden případ, ve kterém byl emigrant odsouzen za opuštění republiky, ale že nemá tak dobrou paměť, aby si v těch mnoha tisících případů pamatoval na všechny. I toto stručné přiznání představuje významný posun v Baxově vzpomínání na vlastní minulost. Na straně 63 nedávno vydané knihy rozhovorů poskytnutých Tomáši Němečkovi totiž jednoznačně uvádí, že takové politické kauzy řešil předseda soudu. Na stranách 65-66 dodává, že nemá výčitky z nějakého konkrétního rozsudku, který jako soudce vynesl za minulého režimu, ale že mu vadí, že on i jeho kolegové tehdy soudili, ale moc nepřemýšleli. „Až příliš se všechno orientovalo na rychlé vyřizování. Osudy lidí nikdo moc nezkoumal,“ řekl. Zatímco se nyní politici a novináři ponoří do tisíců jeho případů, Baxova absence výčitek se pravděpodobně rychle promění v projevy hluboké kajícnosti.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-08-08

© 2024 E.S. Best s.r.o.