FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2023

Poslední výzva Pavla Rychetského

Pavel Rychetský pronesl v pondělí ve svůj poslední den ve funkci předsedy Ústavního soudu důležitý výrok: „Ústavní soud zde není jenom proto, aby chránil Ústavu, ale zejména aby chránil občany této země před veřejnou mocí, která má občas tendence do jejich práv a svobod zasahovat, zejména pokud to umožní pandemie covidu nebo podobně.“ Narážel na vyvažování mezi ochranou veřejného blaha a ochranou občanských svobod jednotlivce. Téměř každý by mohl vyjmenovat několik příkladů, kdy mu v průběhu covidu stát zasáhl do jeho práv, ale jen málo lidí ví, kolik státních zásahů bylo následně prohlášeno za nezákonné nebo dokonce protiústavní. Rychetský by prokázal občanům této země velkou službu, kdyby využil svých znalostí a zkušeností k vydání souhrnné zprávy o tom, které státní orgány překročily během covidu své pravomoci a jak byly jejich prohřešky napraveny.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-08-10

© 2023 E.S. Best s.r.o.