FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2023

Kampaň České televize proti Fremrovi

Robert Fremr se včera vzdal nominace na ústavního soudce částečně proto, že „nevybíravý mediální tlak ze strany některých médií“ se pro něj a jeho rodinu stal nadále neúnosným. Zdůraznil, že takto jednala pouze „některá média“, protože většina z nich se chovala „naprosto fér“. Neuvedl, která média má na mysli. Připomeňme si však jeho výrok z minulého týdne, že má někdy pocit, že „kampaň“ proti němu není až tak úplně o něm. Česká televize ve včerejších večerních zprávách uvedla Fremrovo vzdání se nominace jako hlavní zprávu, ovšem jeho poznámku o „některých médiích“ nezmínila. Přitom to byla právě Česká televize, která „kampaň“ přiživila, když v průzkumu mezi 81 senátory ČR z úterý minulého týdne zjistila, že pouze pět z nich by jeho nominaci otevřeně nadále podporovalo. Ze strany ČT byla v uplynulém týdnu patrná tendence Fremrovu nominaci zpochybňovat. Jde sice o pouhý jeden, avšak významný případ, který by mohl signalizovat velký posun v České televizi, až se 1. října oficiálně změní její vedení.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-08-15

© 2024 E.S. Best s.r.o.