FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2023

Když Češi plivli Rusku do tváře

V telefonickém rozhovoru dne 20. srpna 1968 ve 23:22 hodin sdělil prezident Spojených států amerických Lyndon Baines Johnson kandidátovi Republikánské strany na prezidenta Richardu Nixonovi, že byl informován sovětským velvyslancem Anatolijem Dobryninem ve 20:00 toho večera, že Sověti, Poláci, východní Němci a další země provedli invazi do Československa a že se nejedná o záležitost, která se dotýká národní bezpečnosti USA. Johnson řekl, že Dobrynina informoval, že Spojené státy nejsou příčinou toho, co Češi dělají. „Nepodněcovali jsme to ani je nijak neinspirovali,“ jak tvrdil Johnson, „a (Dobrynin) odpověděl, ano, tomu rozumím.“ Nixon na to reagoval, že předtím mluvil s ministrem zahraničí Deanem Ruskem a že Rusk příliš nevěřil, že by Sověti mohli chování Čechů jen tak nechat projít. „Ano, souhlasím,“ potvrdil Johnson. „Měli jsme z toho obavy. Nemysleli jsme si, že si velký chlapík může od toho malého nechat naplivat do tváře a nafackovat. Možná si to utře a zase odejde, ale bude si to pamatovat... Tisk, zdá se, stále prezentoval svobodu a oni nabyli dojmu, že je Dubček může ovládat a umravňovat, a protože se jim to nedařilo, tak se, řekl bych, zkrátka rozhodli jednat.“

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2023-08-21

© 2024 E.S. Best s.r.o.