FSFinalWord.cz

Únor 02, 2024

Friday Edition: Když budeš mít chuť někoho kritizovat...

Včera jsme psali o tom, že je někdy lepší být v určitých otázkách nerozhodný, než udělat ukvapený závěr a vystavit se tak manipulaci. Ne všichni mají stejný přístup k informacím či ochotu je využívat, což často vede k rozdělení společnosti a ke sporům, kterým by se dalo předejít, kdyby lidé byli tolerantnější k těm s odlišnými životními zkušenostmi. Takto to napsal F. Scott Fitzgerald v prvním odstavci knihy Velký Gatsby:

 

V mých mladších a zranitelnějších letech mi dal otec radu, která se mi od té doby honí hlavou.

 

„Kdykoli budeš mít chuť někoho kritizovat,“ řekl mi, „uvědom si, že ne všichni lidé na tomto světě měli výhody, jaké jsi měl ty.“

 

 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2024-02-09

© 2024 E.S. Best s.r.o.